Siden november 2016 har alle medarbeidere og avdelingsledere hos Anton Sport fått Maze-systemet via app på mobil, en tjeneste under stadig utvikling for å passe morgendagens arbeidsflyt.

– Medarbeiderne benytter appen for å lese egne tilbakemeldinger og for å sjekke egen ambassadørgrad mot butikkens totale score, forklarer Ida Andberg, leder for opplæring og beste praksis hos Anton Sport.

Hun forteller at mange av deres medarbeidere benytter appen til å lese egne tilbakemeldinger når det passer dem, for eksempel på vei hjem fra jobb, og at fleksibiliteten appen tilbyr gjør det lettere for alle å holde laserfokus, hele tiden. Hun legger til:

«Appen hjelper oss å sette fokus på hvordan prestasjonene til hver enkelt ansatt påvirker den totale kundeopplevelsen i hver butikk, og i hele kjeden.»

Daglig leder for IT-avdelingen til Maze, Svein Aasheim, forteller at nettopp dette var en av tankene bak apputviklingen.

– Vi opplever at de fleste i frontlinjen ikke har en dataskjerm foran seg store deler av dagen, og da er det nødvendig å tilby systemet på de plattformene som brukes – nemlig mobilen alle har i lomma. Dette gjør det mulig for hver ansatt å umiddelbart se sine tilbakemeldinger, og forbedre prestasjonen allerede ved neste kunde.

 

Funksjonene er tilpasset kundens behov

Appen gir hver enkelt medarbeider en mulighet til å logge inn på egen brukerkonto for å få oversikt over for eksempel tilbakemeldinger fra kunder, butikksjef eller andre kollegaer. Appens funksjoner er et resultat av et tett samarbeid mellom Mazes utviklingsteam og Anton Sport. Andberg forklarer at hun opplever samarbeidet som fruktbart:

«Vi får være med å påvirke og tilpasse løsningene som er skreddersydd for våre behov og stadig nye utfordringer. Dette gjør at vi føler oss svært verdsatt som kunde!»

Andberg forteller at arkivfunksjonen blir satt stor pris på av medarbeiderne i Anton Sport. Den gjør det mulig for den ansatte å bla i tidligere kommentarer og tilbakemeldinger, og er nyttig for å kunne se på den enkeltes prestasjonsutvikling.

– I tillegg er funksjonen som gjør det mulig for den enkelte å sammenlikne egne prestasjoner opp mot butikken og kjeden noe våre medarbeidere bruker mye, fortsetter Andberg.

Aasheim forteller at det er en fin linje mellom for mange og for få funksjoner.

– Appen må være brukervennlig, og lett forståelig. Den skal inneholde akkurat det du trenger av informasjon der og da, men ikke for mye. Da blir den vanskeligere å bruke og mindre oversiktlig. Et tett samarbeid med kunden er helt nødvendig for å finne denne balansen, sier Aasheim.

 

Utvikles kontinuerlig

Selv om appen allerede er i bruk, har ikke utviklingsprosessen stoppet. Andberg har ambisjoner om å være med å videreutvikle innholdet nok til at Anton Sport-medarbeiderne i fremtiden vil oppsøke appen i større grad på fritiden for å forberede seg til neste vakt.

– Dette er noe vi jobber med i dag og vurderer å utvikle i fremtidige oppdateringer i appen, sier Andberg.

Den kontinuerlige utviklingen er noe Maze legger mye vekt på. Gjennom testing og tilbakemeldinger fra kunder som Anton Sport blir appen stadig forbedret.

På sikt ønsker Aasheim å utvikle en mer standardisert løsning for kunder som ønsker Maze-systemet på mobil, men muligheten for å tilpasse innholdet til hver kunde vil alltid være tilstede.

– Vi tar alltid utgangspunkt i kundens valgte KPIer når vi setter sammen hvilke funksjoner appen skal inneholde. På den måten vil våre kunder alltid få en app-tjeneste som passer deres behov, avslutter daglig leder for IT-avdelingen hos Maze.

Les mer om Maze-systemet her.