Slik gjør Maze det enklere for ledelse og eiere

Bedre kundemøte gir høyere lønnsomhet

Maze-løsning

Hvor mye penger taper dere på ikke å tilby beste mulige kundeopplevelse i alle butikkene?

Vet dere nøyaktig hva kundene mener om sin opplevelse i butikken, eller gjetter dere? Hva driver og hvilke aktiviteter påvirker lojaliteten til kundene? Våre analytikere gir dere tilgang til innsikt og analyser basert på deres data. Med riktig innsikt kan dere deretter iverksette egnede tiltak som i sin tur fører til at kundene kommer igjen oftere og handler mer.

Kan dere sikre gjennomføringen av strategier og konsept?

En forutsetning for å lykkes med en strategi eller et konsept er at det er mulig å implementere dem og sikre gjennomføringen i den daglige driften. Å vite at kundenes opplevelse er like positiv uansett hvilken butikk de besøker. Gjennom tilbakemeldinger og statistikk kan arbeidet følges, utvikles og forbedres.

Ingen verktøy for å måle prestasjoner?

Ingen har råd til misfornøyde kunder eller dårlige kundemøter. Dere vil vite at det høye servicenivået finnes i alle deler av butikken for å sikre at kundene alltid får den hjelpen de trenger og ikke forlater butikken misfornøyde.

Fornøyde kunder gir høyere lønnsomhet

Kundens opplevelse er i høy grad avhengig av selgerens ytelse, noe som kan føre til en ujevn kundeopplevelse. Hvordan kan variasjonen mellom de forskjellige butikkene reduseres, og hvordan lærer vi av de beste for å høyne kvaliteten generelt?

three_views_app
Maze app

Datadrevet hverdagstrening med kundetilfredshet i fokus

Bruk eksisterende ressurser og øk lønnsomheten. Kanskje høres det ut som en drøm, men med vårt verktøy får dere mulighet til å bruke den beste kunnskapen fra de beste butikkene på hele kjeden. Øk kundetilfredshet og mersalg og få nye ambassadører som gir målbare effekter.
icon customers 2

Bruk eksisterende ressurser

Ta vare på det personalet dere allerede har, og utnytt potensialet maksimalt.

icon growth 4

Få økt lønnsomhet

Flere fornøyde kunder, mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet.

Maze gjør dere bedre

Et verktøy for målbare forbedringer

Det er lett å komme i gang med Maze. Det kreves ingen store, dyre og tidkrevende IT-prosjekter. Gjennom samarbeid med våre partnere har vi en ferdig standardisert filoverføring av kundedata. Vår kundeansvarlige driver prosjektet sammen med en prosjektleder fra dere.

Med Maze appløsning sikrer dere at kundenes fortløpende tilbakemeldinger fører til en atferdsendring ute i hver butikk. Dere trenger ikke lenger å gjette hva kundene mener, men får i stedet vite nøyaktig. Dere kan følge region for region, butikk for butikk for å se hva de gjør bra, og hva de trenger å trene mer på. Dere får fortløpende kommentarer fra kundene, noe som bidrar til å forbedre kundemøtet og kundens opplevelse hos dere. En redusert variasjon i butikkenes behandling fører til et tydeligere varemerke, et tydeligere konsept og gir kunden en trygghet i å vite hva de får, uansett hvilken av butikkene de besøker.

icon customers

Ambassadørkunder

Tren hver dag for å få flere fornøyde kunder. Fornøyde kunder kommer igjen, handler mer og anbefaler dere til andre.

icon growth 5

Følg utviklingen

Følg bedriftens utvikling direkte i appen, per land, per region, per butikk. Blir dere bedre? Hvem er best og hvorfor? Dere ser all informasjonen direkte i løsningen.

iPhone X Side 5 1-small
icon user

Innlogging og bruk

Påse at appen brukes, og at medarbeidere og butikksjefer logger inn og leser kundenes tilbakemeldinger. Enkelt verktøy for all oppfølging på alle nivåer i organisasjonen.

check

Rapporter og innsikt

Våre analytikere gir dere tilgang til innsikt og analyser av deres data. Hva driver lojale kunder? Hvordan oppleves varemerket? Dette får dere tilgang til når vi har analysert svarene. Dere kan dessuten finne oppdatert informasjon i løsningen. Lag rapporter for møter og gjør dem tilgjengelige for andre. Søk blant kommentarene på utvalgte ord for å skanne hva kundene sier innen et visst område eller for å finne ut av hva de frustrerte kundene mener.

Vi må ha struktur på kundemøtet vårt. Vi har ikke råd til å la kunden komme inn, bli misfornøyd og gå ut igjen. På den måten kan vi ikke overleve.
Anna Karin Holck, tidl. Vice President Customer Experience KappAhl

Skap den perfekte kundeopplevelsen i butikk.
Hver gang.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt og forteller mer.

Video

(video) «50% increase in sales since transitioning to our business model»

Anton Sport uses Maze to continue to excel in customer service, while at the same time pinpointing specific areas for improvement. – It is about being seen. It’s about being measured. That is what Maze gives us, says general manager and owner Morten Borgersen.

Tomas Pinås
Sales Director
Kundecase

Møbelringen har møbelbransjens mest fornøyde kunder

Møbelringen har møbelbransjens mest fornøyde kunder. De tok toppplassen i Norsk Kundebarometer, et forskningsprosjekt som måler kundetilfredshet og kundelojalitet i Norge.

Tomas Pinås
Sales Director
Event

Norske kjeder uttalte seg om kundemøter på Retail Week Live

På scenen i London delte norske retailere villig erfaringer fra sitt arbeid med gode kundemøter og konvertering.

Tomas Pinås
Sales Director

Følg oss på Linkedin

Der finner dere alltid aktuelle videofilmer, nyheter og artikler.