Maze-systemet

Vårt system har som mål å hjelpe den enkelte eller team med å prestere på et høyere nivå enn tidligere. Det sørger for sikker, konkret og individuell innsikt i hvilken del av beste praksis som vil påvirke valgte KPI mest. På denne måten vil alle ansatte forstå viktigheten av beste praksis-atferd og kontinuerlig feedback.