1.februar var Are Qvale på plass som ny product manager i Maze. Med bred erfaring innen mobile løsninger gleder han seg til å hjelpe Maze sine kunder med å kartlegge deres behov og bruke teknologi til å forbedre måten de jobber på.

 


 

Are Qvale er ny product manager i Maze

Qvale er utdannet innen ingeniørelektronikk fra Høyskolen i Vestfold og har siden jobbet som utvikler av mobile løsninger i flere ulike bransjer. Etter hvert har han gått mer mot produktledelse via løsningsarkitektur og prosjektledelse og skaffet seg verdifull erfaring som han tar med seg inn i stillingen.

– I tillegg til at jeg har jobbet mye med mobile løsninger og apper har jeg også lang erfaring med å jobbe sammen med kunder, forstå deres behov og forbedre arbeidet deres ved bruk av IT-systemer og teknologi, påpeker Qvale.

Og det er nettopp det å jobbe i krysningen mellom kunde, utvikling, teknologi og produkt Qvale gleder seg mest til i jobben som product manager. Akkurat nå jobber han med å videreutvikle og forenkle Maze sin app for å se nye muligheter som eksisterende og kommende kunder vil dra nytte av.

 

I førersetet for teknologiske løsninger

Maze sin app er en enkel måte å bruke Maze-systemet med live feedback, trening, beste praksis atferdsendring med positiv forsterkning som et håndholdt verktøy. Her blir brukervennlighet grunnleggende for å realisere kundens mål. Qvales fremgangsmåte for å sørge for et godt brukergrensesnitt og kunnskap om hva kunden vil ha er å bruke mye tid sammen med kunden.

– For å finne de beste løsningene for produktet og kundene våre vil jeg bruke tid på å observere hvordan de jobber, se hvilke behov de har og finne ut hva som er viktig for dem, forteller han.

Basert på tiden sammen med kunden strukturerer Qvale og hans team det de har observert for så å finne den beste måten å optimalisere arbeidet deres på. For å finne de beste løsningene er det også grunnleggende at Maze er i førersetet på ny teknologi, noe Qvale anser som en helt sentral del av hans jobb.

– Det er viktig å følge med på trender og hvordan det som skjer innen teknologi og metoder kan brukes i vårt arbeid. Hvilke teknologiske hjelpemidler finnes det for å samle data? Hva rører seg innen machine learning og AI? Samtidig som det alltid er nyttig å følge med på konkurrentene og hvor det kanskje finnes mulige samarbeid. Når alt kommer til alt handler utviklingen av mobile løsninger om å ivareta sluttbrukeren. Hva er det kunden trenger? avslutter Qvale.