Hvordan øke suksessraten i lederutvikling? En omfattende undersøkelse viser hvilke åtte tiltak som drastisk øker sannsynligheten for bedre effekt av din lederutvikling.

At ledelse og lederutvikling ikke alltid er enkelt å få til, kan mange skrive under på. I lys av dette har den amerikanske lederpublikasjonen McKinsey Quarterly spurt hvilke tiltak 510 ledere over hele verden mener er mest effektive for å få mest mulig ut av lederutvikling. Resultatet av undersøkelsen viser at det i praksis er over 50 ulike tiltak som bør gjennomføres for å få topp effekt av et lederprogram. Men fortvil ikke, det er noen typer tiltak som gir mye bedre effekt enn andre; og fungerer som en multiplikator for god effekt.

Det viser seg at for å øke lederutviklingssuksessraten til 80% må man gjennomføre over 40 tiltak, for å øke suksessraten til 30% må man gjennomføre over 25 tiltak (dvs. halvparten).

«Det som likevel gjør valget av tiltak enkelt, er at det er noen få tiltak som er mye viktigere enn alle andre. Disse tiltakene har en formidabel multiplikator-effekt!»

Topp 8 tiltak med stor multiplikatoreffekt:

  1. Fokus på lederatferd som er mest kritisk for prestasjonene X 8,1
  2. Sikre at lederprogrammet dekker alle i hele organisasjonen    X 6,9
  3. Sikre at programmet når alle ledernivåene X 6,4
  4. Oppmuntre individer til å øve på ny atferd for å bli en bedre leder X 6,1
  5. Revurdere hvordan man utvikler lederferdigheter X 5,9
  6. Utvikle formelle HR systemer for å forsterke ledermodellen X 5,6
  7. Ha beskrevet beste praksis/rollemodell for god ledelse (eks. coaching) X 4,9
  8. Knytte innhold til prosjekter som utfordrer deltakerne; anvende læring i nye settinger X 4,6
Kilde: Feser, C., Nielsen, N. & Rennie, M. (2017) McKinsey Quarterly: What´s missing in leadership development?

Det å lese konkrete tiltak oppsummert i en liste kan få lederutvikling til å virke påfallende enkelt, men vi i Maze vet at mange virksomheter sliter med å få full effekt av sine lederprogram.

«Ledelse kan for mange oppleves som litt «ullent», men god ledelse bør jo lede til noe og gi et målbart resultat i form av en konkret forbedret KPI.»

For vår del var det få overraskelser på McKinseys liste. Fokus på konkret atferd, inkludering av hele organisasjonen, beste praksis og store mengder trening er noe vi vet fungerer, og derfor er disse tiltakene grunnpilarer i Maze-metoden.

Vi tar utgangspunkt i hva de beste gjør (beste praksis ledelse) i forhold til en valgt KPI, med for eksempel fokus på kunder, medarbeidere eller gjennomføring i prosesser. Det handler om konkrete ledelsesaktiviteter, som kan kopieres av alle, og som er målbare. Ved bruk av statistiske metoder finner vi hvilke, av mange ulike aktiviteter, som faktisk gir størst effekt. Disse setter vi laserfokus på, og følger opp over tid med system-støtte. Hele organisasjonen er med, og alle nivåene i organisasjonen følges opp. Et viktig virkemiddel er derfor feedback på utført ledelse på alle nivå.

I oppfølgningen vil lederen også øve, – og øve på nytt, for å bli en bedre leder, gjennom forpliktelse og oppfølgning mot sin egen leder. Systemstøtten sikrer kontinuitet, og understøttes av egne treningsvalg, treningskompis og «gamification». Og sammen med kundene skaper vi en sosial setting for gode treningsarenaer.

«Vi jobber helt konkret med å forbedre en valgt KPI, uansett hvilken KPI og hvor i verdikjeden vi befinner oss.»

 

Ønsker du å få mer ut av din lederutvikling? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.