Tomas Pinås går inn i rollen som ny salgsdirektør, og Ragnhild Fossum kommer inn som systemkonsulent. Begge har utdannelse innen IT, og kommer inn med bred og variert erfaring som vil styrke Maze-teamet.

Ønsker å bruke sin brede bransjeerfaring og rike IT-kompetanse

Den nye salgsdirektøren Tomas Pinås tar med seg over 20 års erfaring fra løsningssalg innen IT-bransjen, der han blant annet har vært prosjektleder for både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Pinås har drevet salgsaktiviteter mot en rekke forskjellige bransjer, som retail, industri og produksjon, servicevirksomheter og olje og gass-sektoren. Med andre ord har Pinås en like bred salgserfaring som Maze har kundebase – en perfekt match for begge parter.

På tross av Pinås’ lange yrkeskarriere, føler han seg langt ifra mett på nye utfordringer. Tvert imot er de varierte problemstillingene han møter hos kunder i forskjellige bransjer noe av det som driver han.

– Når man jobber med optimalisering, beste praksis og 100% gjennomføring med kunder innenfor så ulike bransjer, lærer man kontinuerlig noe nytt. Nye utfordringer i de forskjellige sektorene skaper nye løsninger, og jeg lærer stadig vekk hvordan ting kan gjøres enda enklere og bedre, forteller salgsdirektøren.

Pinås’ unike innblikk i optimaliseringsløsninger innenfor forskjellige bransjer er noe han vil bruke i arbeidet med Maze sine eksisterende og kommende kunder. I tillegg er Pinås spesialisert på digitalisering og utnyttelse av IT-løsninger for automatisering i handel- og service-bransjen, og har kompetanse på en rekke IT-systemer, blant annet for mobile løsninger.

-Noe av det jeg ser mest fram til i min nye jobb er å hjelpe våre kunder til økt omsetning og margin gjennom oppbygning av en god arbeidskultur, med støtte i Maze-systemet på både nett og mobil.

Med hjerte for IT og kommunikasjon

Ragnhild Fossum kommer inn med en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og B2B-salgserfaring. Hun trer inn i stillingen som systemkonsulent.

Mange av utfordringene hun skal ta fatt på i sin nye jobb har hun kjennskap til fra utdanningsretningen hun valgte, nemlig hvordan virksomheter kan videreutvikles ved hjelp av IT-løsninger. I siste del av studieløpet valgte hun i tillegg å fordype seg i intranett-bruk i små/mellomstore bedrifter. Det har gitt Fossum verdifull ekstrakompetanse som hun også tror hun får god bruk for i Maze.

– Jeg vil si at mine kommunikasjonsevner i en kundeprosess er min største styrke som nyansatt i Maze. God kommunikasjon i og mellom alle ledd er noe jeg brenner for, og dette er spesielt viktig i en kunderelasjon. Uten god kommunikasjon er det nærmest umulig å forstå kundens behov, sier Fossum.

Hun ser fram til å komme skikkelig i gang med arbeidet, etter en hektisk og lærerik onboardingprosess hos Maze. Onboardingrosessen går over flere uker og har som formål å bygge kompetanse og beste praksis-atferd hos nyansatte via kompetansedeling og opplæring på blant annet samlinger, kurs og fagdager.

– Det er utrolig inspirerende å få et innblikk i hvordan Maze sine løsninger bidrar til bedre resultater for kundene. De komplekse tjenestene vi leverer er et resultat av at alle ansatte – med vidt forskjellig daglig fokus og ansvarsområder – kontinuerlig jobber mot samme mål. Det gleder jeg meg til å bli en del av!

Vil du vite mer om våre ansatte? Les flere blogginnlegg om de som jobber hos oss og kompetansen de sitter på her.