1.februar var Are Qvale på plass som ny product manager i Maze. Med bred erfaring innen mobile løsninger gleder han seg til å hjelpe Maze sine kunder med å kartlegge deres behov og bruke teknologi til å forbedre måten de jobber på.

 

Are Qvale er ny product manager i Maze

Are Qvale er ny product manager i Maze

Qvale er utdannet innen ingeniørelektronikk fra Høyskolen i Vestfold og har siden jobbet som utvikler av mobile løsninger i flere ulike bransjer. Etter hvert har han gått mer mot produktledelse via løsningsarkitektur og prosjektledelse og skaffet seg verdifull erfaring som han tar med seg inn i stillingen.

– I tillegg til at jeg har jobbet mye med mobile løsninger og apper har jeg også lang erfaring med å jobbe sammen med kunder, forstå deres behov og forbedre arbeidet deres ved bruk av IT-systemer og teknologi, påpeker Qvale.

Og det er nettopp det å jobbe i krysningen mellom kunde, utvikling, teknologi og produkt Qvale gleder seg mest til i jobben som product manager. Akkurat nå jobber han med å videreutvikle og forenkle Maze sin app for å se nye muligheter som eksisterende og kommende kunder vil dra nytte av.

 
 

I førersetet for teknologiske løsninger

Maze sin app er en enkel måte å bruke Maze-systemet med live feedback, trening, beste praksis atferdsendring med positiv forsterkning som et håndholdt verktøy. Her blir brukervennlighet grunnleggende for å realisere kundens mål. Qvales fremgangsmåte for å sørge for et godt brukergrensesnitt og kunnskap om hva kunden vil ha er å bruke mye tid sammen med kunden.

– For å finne de beste løsningene for produktet og kundene våre vil jeg bruke tid på å observere hvordan de jobber, se hvilke behov de har og finne ut hva som er viktig for dem, forteller han.

Basert på tiden sammen med kunden strukturerer Qvale og hans team det de har observert for så å finne den beste måten å optimalisere arbeidet deres på. For å finne de beste løsningene er det også grunnleggende at Maze er i førersetet på ny teknologi, noe Qvale anser som en helt sentral del av hans jobb.

– Det er viktig å følge med på trender og hvordan det som skjer innen teknologi og metoder kan brukes i vårt arbeid. Hvilke teknologiske hjelpemidler finnes det for å samle data? Hva rører seg innen machine learning og AI? Samtidig som det alltid er nyttig å følge med på konkurrentene og hvor det kanskje finnes mulige samarbeid. Når alt kommer til alt handler utviklingen av mobile løsninger om å ivareta sluttbrukeren. Hva er det kunden trenger? avslutter Qvale.

 

Vil du vite mer om våre ansatte? Les flere blogginnlegg om de som jobber hos oss og kompetansen de sitter på her.

 

Tomas Pinås går inn i rollen som ny salgsdirektør, og Ragnhild Fossum kommer inn som systemkonsulent. Begge har utdannelse innen IT, og kommer inn med bred og variert erfaring som vil styrke Maze-teamet.

 

Ønsker å bruke sin brede bransjeerfaring og rike IT-kompetanse

Den nye salgsdirektøren Tomas Pinås tar med seg over 20 års erfaring fra løsningssalg innen IT-bransjen, der han blant annet har vært prosjektleder for både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Pinås har drevet salgsaktiviteter mot en rekke forskjellige bransjer, som retail, industri og produksjon, servicevirksomheter og olje og gass-sektoren. Med andre ord har Pinås en like bred salgserfaring som Maze har kundebase – en perfekt match for begge parter.

På tross av Pinås’ lange yrkeskarriere, føler han seg langt ifra mett på nye utfordringer. Tvert imot er de varierte problemstillingene han møter hos kunder i forskjellige bransjer noe av det som driver han.

– Når man jobber med optimalisering, beste praksis og 100% gjennomføring med kunder innenfor så ulike bransjer, lærer man kontinuerlig noe nytt. Nye utfordringer i de forskjellige sektorene skaper nye løsninger, og jeg lærer stadig vekk hvordan ting kan gjøres enda enklere og bedre, forteller salgsdirektøren.

Pinås’ unike innblikk i optimaliseringsløsninger innenfor forskjellige bransjer er noe han vil bruke i arbeidet med Maze sine eksisterende og kommende kunder. I tillegg er Pinås spesialisert på digitalisering og utnyttelse av IT-løsninger for automatisering i handel- og service-bransjen, og har kompetanse på en rekke IT-systemer, blant annet for mobile løsninger.

-Noe av det jeg ser mest fram til i min nye jobb er å hjelpe våre kunder til økt omsetning og margin gjennom oppbygning av en god arbeidskultur, med støtte i Maze-systemet på både nett og mobil.

 

Med hjerte for IT og kommunikasjon

Ragnhild Fossum kommer inn med en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og B2B-salgserfaring. Hun trer inn i stillingen som systemkonsulent.

Mange av utfordringene hun skal ta fatt på i sin nye jobb har hun kjennskap til fra utdanningsretningen hun valgte, nemlig hvordan virksomheter kan videreutvikles ved hjelp av IT-løsninger. I siste del av studieløpet valgte hun i tillegg å fordype seg i intranett-bruk i små/mellomstore bedrifter. Det har gitt Fossum verdifull ekstrakompetanse som hun også tror hun får god bruk for i Maze.

– Jeg vil si at mine kommunikasjonsevner i en kundeprosess er min største styrke som nyansatt i Maze. God kommunikasjon i og mellom alle ledd er noe jeg brenner for, og dette er spesielt viktig i en kunderelasjon. Uten god kommunikasjon er det nærmest umulig å forstå kundens behov, sier Fossum.

Hun ser fram til å komme skikkelig i gang med arbeidet, etter en hektisk og lærerik onboardingprosess hos Maze. Onboardingrosessen går over flere uker og har som formål å bygge kompetanse og beste praksis-atferd hos nyansatte via kompetansedeling og opplæring på blant annet samlinger, kurs og fagdager.

– Det er utrolig inspirerende å få et innblikk i hvordan Maze sine løsninger bidrar til bedre resultater for kundene. De komplekse tjenestene vi leverer er et resultat av at alle ansatte – med vidt forskjellig daglig fokus og ansvarsområder – kontinuerlig jobber mot samme mål. Det gleder jeg meg til å bli en del av!

 

Vil du vite mer om våre ansatte? Les flere blogginnlegg om de som jobber hos oss og kompetansen de sitter på her.

Vi styrker vår survey- og systemkonsulentavdeling med en nyopprettet prosjektkoordinatorstilling som besettes av Tone Alice Tveit. Tveit kommer inn med prosjektledererfaring og bred kompetanse fra telemarketing- og bemanningsbyråsektoren, og ikke minst verdifull førstehåndserfaring som tidligere Maze-bruker.

 

– Jeg har blitt veldig godt mottatt, med både kake og åpne armer, forteller Tone Alice Tveit.

Tone Alice Tveit hadde sin første arbeidsdag i Maze 1. desember. Hun kommer inn i survey- og konsulentavdelingen med to bachelorgrader, én i sosial antropologi og én i pedagogikk. I tillegg har hun en bred erfaring fra blant annet B2B telemarketing- og bemanning.

– Min tidligere stilling som prosjektleder har gjort meg vant til å ha mange baller i luften samtidig, en egenskap jeg absolutt kommer til å dra nytte av i min nye jobb, smiler Tveit.

Den nye prosjektkoordinatoren ser lyst på fremtiden i Maze, og gleder seg til å videreutvikle sin kompetanse.

– Planen er å lære mye av det meste, med mål om å bli en rå og operativ koordinator som bidrar til kontinuerlig forbedring.

I tillegg til å bidra med egne ferdigheter, ser Tveit fram til å jobbe tett med resten av de ansatte i survey- og konsulentavdelingen.

– Jeg kommer helt klart til å ha fokus på god prosjektledelse og koordinering, og er generelt opptatt av selvutvikling og kompetanseheving. I oppstartsfasen fokuserer jeg på å tilegne meg bred kompetanse internt, og på å videreutvikle mine lederegenskaper.

 

Skal holde i mange tråder

Som prosjektkoordinator skal Tveit fungere som et bindeledd mellom kundeansvarlige og systemkonsulenter hos Maze, samarbeidspartnere og kundene selv. Store leveranser, som ofte går over lang tid, krever god struktur, et godt overblikk og gode kommunikasjonsevner for å få alle ender til å møtes.

Dett er arbeidsoppgaver som passer Tveit godt. Hun beskriver seg selv som en pålitelig, motivert og fleksibel arbeidstaker, og lever etter mottoet ”du kommer langt med et smil”. I tillegg har Tveit også en annen fordel, hun har nemlig selv brukt Maze-systemet. Under studietiden jobbet hun deltid i en dagligvarekjede, der Maze var en etablert del av hverdagen.

– Fra et brukerperspektiv er Maze helt fantastisk, og jeg husker godt min tidligere sjefs entusiasme for systemet. Det føles helt klart som et fortrinn å vite hvordan systemet oppleves og skal brukes eller ikke brukes fra den andre siden av bordet når jeg nå tar fatt på mine nye arbeidsoppgaver, avslutter den nye prosjektkoordinatoren.

 

Vil du vite mer om hvem som jobber hos oss? Les om våre konsulenter her.

 

Han har sterke meninger om at IT-systemer burde tilpasses menneskene som bruker dem og ikke motsatt, og er opptatt av at man ikke skal foreta målinger kun for målingens skyld. Bli kjent med vår analysesjef Tom Endresplass.

 

Jobben som analysesjef innebærer en rekke forskjellige ansvarsområder, og en stor del av jobben handler om å se ”det store bildet”. Hvilken nytte har støttesystemer og innhentet data om man ikke vet hva man skal gjøre med det? Eller ikke skjønner hva dataene egentlig viser? Og hva kan den innhentede dataen fortelle om hva som må gjøres for å forbedre resultater?

Dette er spørsmål analysesjefen i Maze må forholde seg til, og aktivt komme opp med fornuftige svar på. Det er derfor gunstig at Tom Endresplass ikke bare er en tallknuser, han har også god innsikt og forståelse for hva som skal til utover tallene for å få til atferdsendring i stor skala.

 

Tom Endresplass har jobbet i Maze i seks år.

Jobbet selv med salg

I sekken har analysesjef Endresplass en bachelor i prosjektledelse, i tillegg til en rekke enkeltkurs på BI og Universitetet i Stavanger innen atferdsøkonomi og avansert statistikk. Arbeidskarrieren startet med salg og salgsledelse, en periode i livet som analysesjefen mener har satt kraftige spor.

– Årene som selger er sannsynligvis de som har formet meg mest. Det å drive med ’hardcore’ oppsøkende salg mener jeg nesten burde vært en obligatorisk jobb for alle som senere i livet skal drive med forretningsrådgivning. Det er lite som er mer krevende mentalt, og som bygger utholdenhet og stå-på-vilje.

Maze leverer en sammensatt og helhetlig løsning som tar for seg mange aspekter for å hjelpe virksomheter til å nå sine mål. Dette innebærer at data, i form av tall og statistikk, kun er en del av metoden. Dette passer Endresplass godt, da han selv har en god forståelse for de sosiale og psykologiske aspektene ved prestasjonsoptimalisering.

 

Les blogginnlegget der Tom Endresplass og Ide Kathrine Birkeland fra BI tipser deg om hvordan selvovervåking kan hjelpe din virksomhet å bli bedre.

 

Måler ikke for målingens skyld

En av analysesjefens styrker er evnen til å se sammenheng mellom innhentet data, og konkrete oppgaver virksomheter kan gjøre for å forbedre resultater.

– Jeg opplever at veldig mange måler for å måle, på bakgrunn av en tanke om at målinger i seg selv er bra. Jeg er opptatt av at vi måler for å kunne bruke dataen til konkrete, målrettede tiltak. Hele hensikten ved å foreta målinger, for eksempel i form av kundetilbakemeldinger, er å endre på atferden til den som mottar den innhentede dataen.

Videre forteller Endresplass at han tror den helhetlige tankegangen er en av grunnene til at Maze skiller seg fra mange av sine konkurrenter.

– Det at vi alltid har en overordnet hensikt med målingene vi foretar, påvirker hvordan vi måler. I tillegg er det en minst like viktig prosess å ekskludere data, slik at det man kommuniserer utelukkende er relevant for mottakeren. Du trenger ikke dele tall som ikke har noen verdi i forhold til målet man prøver å nå.

 

Skaper IT-løsninger for brukerne

Endresplass’ forståelse for de psykologiske og sosiale aspektene ved Maze-metoden underbygger også analysesjefens tro på at IT-løsninger burde skapes for å passe menneskene som skal bruke dem.

– Alt for mange jobber med utvikling av IT for ITs skyld, så forsøker man å få organisasjoner og mennesker til å tilpasse seg systemet. Derfor feiler nettopp så mange IT-systemer. Vi må forstå folk og organisasjoner før vi designer støttesystemer og verktøy.

At atferdsendrende aktiviteter må støttes av funksjonelle systemer med datamateriale tilpasset hver kunde, og vice versa, er en av grunntankene bak Maze-metoden. Likevel hjelper det ikke med datamateriale om den ikke formidles på riktig måte. Det har gjort nettopp formidling av tall og analyser til en av Endresplass viktigste ansvarsområder, et felt han kontinuerlig videreutvikler sammen med utviklingsavdelingen i MAZE.

– Vi er nå inne i en god prosess hvor vi redesigner og tenker helt nytt på presentasjon av analyser. Det er viktig å tenke på innsikt som kommunikasjon med spesifikke formål. Da må man bruke tid på å kommunisere godt, det som er relevant og på en måte som treffer mottakeren. Fordelen med rendyrkede klare formål, er at vi i stor grad kan standardisere og foredle hvordan vi forbedrer mennesker. Dette er sannsynligvis det som vil gjøre Maze enda mer unike i fremtiden, forteller Endresplass entusiastisk.

 

Kommer inn tidlig i prosessen

Analysesjefen er ofte tungt involvert i oppstartsfasen til nye kunder. Etter å ha samlet informasjon om kunden på en rekke forskjellige områder, og analysert funnene, kommer Endresplass og andre Maze-konsulenter med innsikt om hva kunden kan gjøre for i større grad å ta ut sitt potensial. Denne fasen er en av noe av det Endresplass setter mest pris på ved sin jobb.

– Det blir heldigvis mange kule opplevelser når vi jobber i team med forberedelser til analysemøter hos kunden. I disse møtene presenterer vi funnene vi har gjort i første fase, som handler om å forstå potensial og muligheter for virksomheten.

Blant favorittminnene fra tiden som analysesjef i Maze, er det nettopp et analysemøte som ligger på topp. Det som i ettertid har vist seg å bli en av Maze sine største kunder, optikerkjeden Specsavers med filialer i ni land, hadde akkurat startet samarbeidet med Maze da Endresplass og hans kollegaer gjorde noen oppsiktsvekkende funn.

– Vi dro til Specsavers for å presentere innsikt om hvordan kjeden kunne påvirke både kundeopplevelsen og lønnsomheten. Vi fant at ved å fokusere på to enkle oppgaver i butikk ville Specsavers oppnå markant resultatforbedring.

Denne fredagen presenterte Endresplass og kollegene funnene for toppledelsen i kjeden, og det er på grunn av ledelsens begeistring at dette skulle bli et uforglemmelig møte:

– Det vi fortalte ble så godt mottatt denne fredagen, at toppledelsen endret agendaen på en samling med mer enn 1000 ansatte allerede lørdagen etter for å presentere våre funn. Vi var tilstede i salen, og følte virkelig på stoltheten over vårt bidrag, avslutter analysesjefen.

 

Trenger du innsikt i hvordan du kan forbedre din virksomhet? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Det er utviklingsteamet som sørger for at Maze-systemet er best i klassen, og at systemet er både innovativt, funksjonelt og tilpasset hver kunde. Bli kjent med to av våre utviklere: Lars Ivar Vedvik og Roman Nikolaisen.

 

Kommer med løsninger

Leder for utviklingsavdelingen Lars Ivar Vedvik er en av gründerne i Maze – men lang fartstid har ikke lagt en demper på entusiasmen til informatikeren.

– Maze er en bedrift i utvikling, med stor intern kompetanse. Det gjør at vi kan løse utfordringer raskt og effektivt, forteller han.

Muligheten til å utarbeide løsninger på sammensatte utfordringer til forskjellige kunder er en av grunnene til at Lars Ivar trives godt i nettopp utviklingsteamet.

– Vi får være med å påvirke hvordan ulike problemer skal løses, og også hvordan Maze som virksomhet skal utvikle seg i fremtiden. Det er spennende!

 

– Hva man kan få til er utrolig

For tre år siden fikk Lars Ivar et tilskudd til avdelingen i form av Roman M. Nikolaisen, som kom rett fra Interaksjonsdesignlinja til NITH (nå Westerdals). Roman kom inn med stor teknisk kompetanse, noe han er opptatt av å holde vedlike.

– Jeg fokuserer alltid på å videreutvikle min kompetanse, og holder meg derfor oppdatert på det siste innen teknologi og data, spesielt når det kommer til programmeringsspråket C#.

Gjennom tre år i Maze har systemutvikleren fått jobbe med mange forskjellige kunder, og nettopp denne variasjonen er en av grunnene til at Roman trives så godt i jobben.

– Jeg har muligheten til å bygge noe som de fleste av våre kunder kan bruke, og hva man kan få til ved hjelp våre verktøy er rett og slett utrolig!

Muligheten til å få jobbe med mange forskjellige kunder innenfor en rekke bransjer har gjort Roman til en kameleon når det kommer til å forstå de forskjellige kundenes behov – en nyttig egenskap for avdelingen som jobber med store deler av Maze sine kunder.

 

Lange netter  

Som en av Maze-gründerne har Lars Ivar opplevd hvordan bedriften har vokst og utviklet seg gjennom de siste 12 årene, og han sitter på mange gode minner siden oppstarten i 2005. Et av de sterkeste handler om startfasen.

– De første årene var spesielt spennende. Da levde vi fra ´hånd til munn´, og plutselig klarte vi å lande kontrakter med store kunder.

Store kunder bød på noen overraskende utfordringer for en nyoppstartet, liten virksomhet.

– I denne tiden ble det mange netter på jobbsofaen for blant annet å passe på strømaggregater på taket, forteller Lars Ivar med et smil om munnen.

Lange netter på jobb for å sikre fornøyde kunder har aldri vært problematisk for mannen som beskriver seg selv som sosial, arbeidsom og løsningsorientert – egenskaper han har dratt god nytte av i møte med en rekke forskjellige Maze-kunder gjennom de siste tolv årene.

 

Maze-systemet kombinerer feedback fra kunder og informasjon og feedback fra interne observatører med data fra virksomhets interne IT-infrastruktur. Trenger din virksomhet et skreddersydd statistikk-verktøy?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg å løse dine utfordringer.