Oppføringer av Tomas Pinås

Den nye forbrukerhverdagen?

Maze tok turen til verdens største retailkonferanse i New York, og der fikk vi innblikk i noen tydelige trender som trolig vil prege retailhandelen over hele verden i tiden fremover. Om dette stemmer, vil det forandre både forbrukerens handlevaner og retailansattes jobbhverdag drastisk.