Oppføringer av Maze

Fra Maze-bruker til prosjektkoordinator

Nyansatte Tone Alice Tveit tar med seg kompetanse og prosjektledererfaring fra telemarketing- og bemanningsbyråsektoren, og verdifull førstehåndskunnskap som tidligere bruker av Maze-systemet.

Kunsten å gjøre tall om til atferdsendring

Han har sterke meninger om at IT-systemer burde tilpasses menneskene som bruker dem og ikke motsatt, og er opptatt av at man ikke skal foreta målinger kun for målingens skyld. Bli kjent med vår analysesjef Tom Endresplass.

,

Møt våre ansatte: Utviklerne

Det er utviklingsteamet som sørger for at Maze-systemet er best i klassen, og at systemet er både innovativt, funksjonelt og tilpasset hver kunde. Bli kjent med to av våre utviklere: Lars Ivar Vedvik og Roman Nikolaisen.