Nåtidens unge forventer å få feedback på sine prestasjoner. Å få feedback har vært en naturlig del av deres barndom, og er derfor en klar forventning til deres fremtidige arbeidsgivere.

”Generasjon Z skal kapres med feedback” er et sitat fra Marianne Levinsen, forskningssjef på Center for fremtidsforskning i Danmark. Generasjon Z defineres som unge født i 1990 til omkring 2001, og de fleste i denne gruppen kan ikke huske en tid uten internett og mobiltelefoner.

Generasjon Z-gruppen på mellom 17 og 28 år utgjør en meget stor andel av de ansatte innen retail. I Danmark har Dansk Industri anslått at omtrent halvparten av alle retailmedarbiedere er under 25 år. Virke sier i Handelsrapporten 2016/2017 at handelsnæringen i Norge sysselsetter nesten 100 000 ungdommer, og at 28 prosent av alle sysselsatte i alderen 15-24 jobber i handelsvirksomheter.

Center for fremtidsforskning karakteriserer Generasjon Z slik:

 • Arbeid og identitet er tett knyttet sammen
 • Arbeidstid og fritid flyter sammen
 • De er alltid online
 • De vil gjerne involveres – også om noe har gått galt
 • De vil ha anerkjennelse – og få vite at de er gode nok
 • De forventer at sjefen svarer raskt – de må føle at de er viktige
 • De er vant til å få feedback i store mengder

Sitter du nå som en del av en retailledelse og tenker ”nå er det nok, dagens unge er altfor bortskjemte. Hvis jeg hadde oppført meg sånn da jeg var ung, da…” så er du sikkert ikke alene. Og dette er du i din fulle rett til å tenke.

Men du må også ta utfordringene knyttet til Generasjon Z på alvor. Utfordringer som handler om at det blir vanskeligere å få tak i de unge det er interessante å ansette, at det blir enda vanskeligere å beholde de mest talentfulle, og at et økende antall butikker i din kjede ikke klarer å utnytte sitt økonomiske potensial.

Våre erfaringer med unge retailmedarbeidere

Våre erfaringer tilsier at det du kan få mye igjen hvis du klarer å stimulere det naturlige engasjementet som unge medarbeidere har. Analyse av data fra retailkjeder vi samarbeider med viser at medarbeidere som opplever en tydelig ansvar- og oppgavefordeling, samt regelmessig mottar feedback, gir mye tilbake til kjeden de er ansatt i.

I butikker der medarbeiderne opplever både delegering og feedback er det faktisk:

 • 2,5 ganger så mange blant medarbeiderne som er ambassadører, altså ansatte som anbefaler deres venner og bekjente å søke jobb der de selv arbeider
 • Dramatisk lavere sykefravær
 • 65 prosent flere medarbeidere som ønsker å utvikle en karriere innad i kjeden
 • Signifikant høyere basket size og kundelojalitet

For å gjøre feedbacken lett tilgjengelig presenterer vi blant annet kundefeedback og nøkkeltall i en app. Her kan vi tydelig se at det ikke lenger er forskjell på arbeidsdag og fridag – som er en av karakteristikkene Center for fremtidsforskning bruker om dagens unge. Vår data viser nemlig at appen brukes alle dager i uken til å følge med på det som skjer i teamet, og ikke minst for å holde øye med personlig feedback.

At de unge tar feedback alvorlig kan også vår supportavdeling bekrefte. Andelen av henvendelser fra unge medarbeidere er høy. Spørsmål som ”er dere sikre på at kunden har forstått dette riktig?” og ”kan kunden ha forvekslet meg med en kollega?” er ikke uvanlige. Det vitner om en stor interesse for å bli vurdert, og ikke minst en stor interesse for å få anerkjennelse på sine prestasjoner. Og det viser også at når noe ikke går medarbeiderens vei, søker de unge etter forklaringer på hvorfor.

Mange retailkjeder har allerede anerkjent utfordringen

Mange retailkjeder er i gang med å skape rammer i den enkelte butikk som gjør det mulig for de unge å bli best på det som betyr mest i forhold til kjedens KPI-er.

Kjedene som får det til sørger for at medarbeiderne regelmessig får feedback – hvordan skulle de ellers vite om de gjør det godt nok?

Her dreier deg seg både om kundefeedback og feedback fra leder, men også om å skape en ramme der man blir målt på sin innsats. For slik har Generasjon Z hatt det hele livet, og derfor er det naturlig at de forventer det samme fra sine kommende eller eksisterende arbeidsgivere.

I Maze arbeider vi sammen med kjeder og salgsorganisasjoner om å skape atferdsendringer i stor skala. Det gjør vi ved å identifisere hvilke drivere som har størst påvirkning på hver KPI, og å sikre løpende kundefeedback direkte til hver enkelt selger og butikk. Beste praksis-oppskrifter og feedback på disse aktivitetene sikrer at det er lett for den enkelte å bli best på det som betyr mest.