Episode 3 har fokus på overdrevent snakk om en massiv butikkdød. Stinn brakke på vårt frokostseminar hvor foredragsholdere avlivet myten om butikkdøden, vekst og ambisjoner sto i fokus gjennom hverdagstrening. Anders tar oss med til Nettbuss hvor sjåfører og ledere har fullt fokus på mindre sykefravær og tomgangskjøring med trening på det de beste gjør.