Våre 10 tips til hvordan man bør gi feedback vil raskt hjelpe deg å realisere det fulle potensialet hos både deg selv og dine medarbeidere.

Feedback, eller tilbakemelding, er et effektivt og avgjørende verktøy for læring, trivsel og videre utvikling. Det er derfor ikke overraskende at de fleste virksomheter og relasjoner trenger mer av det. Med en kultur og arenaer for åpen og hyppig feedback, har man et optimalt utgangspunkt for å forbedre relasjoner og prestasjoner, både individuelt og kollektivt. Det er viktig å understreke at både det å gi og motta feedback er en treningssak, og vi har derfor samlet våre beste tips for å hjelpe deg å gi mest mulig effektiv feedback til dine medarbeidere.

Hva er feedback?

Feedback er informasjon som en person får om en bestemt del av hans/hennes atferd. For at feedback skal være effektivt bør det ikke leveres alene – det lønner seg å kombinere feedback med en konsekvens, slik som positiv forsterkning eller ros. Uten en konsekvens vil sannsynligheten for endring være mindre.

«Det er få organisasjoner i dag som gir nok feedback, og om de gir feedback er dette som oftest kun informasjon. Informasjon eller data er ikke feedback – fordi den forteller ingenting om hvilken atferd som må endres.» 

Mangel på feedback er en av årsakene til at det er variasjoner i atferd og prestasjoner blant ansatte i virksomheter. Uten innsikt i eller forståelse for hvordan en presterer, er det vanskelig å forbedre prestasjonen neste gang. Ved å sette klare mål for den enkeltes prestasjon vil det være enklere å måle og dermed se hvordan endringer i atferd har utslag på prestasjonen.

10 tips til hvordan du kan gi effektiv feedback

 1. Gi spesifikk «hvordan-informasjon»
 2. Gi feedback på atferd som personen kan kontrollere
 3. Gi umiddelbar feedback
 4. Gi individuell feedback
 5. Oppmuntre til selvovervåkende atferd
 6. Hvis ikke selvovervåking er mulig, bør feedback samles og leveres av lederen
 7. Fokuser på forbedring
 8. Gjør feedbacken forståelig
 9. Visualisér feedback
 10. Feedback bør være en foranledning for forsterkning

Effektiv feedback er en essensiell del av Maze-metoden.

Hva er forsterkning?

Når man setter feedback i system, bør ros brukes for å forsterke en aktivitet/respons/atferd. I dette tilfellet blir ros brukt som en positiv forsterkning fordi man ønsker mer av den aktuelle responsen eller atferden som man roser. I motsatt ende kan feedback brukes for å fremme en negativ forsterkning, da man ønsker mindre av en respons eller aktivitet som ikke hjelper den ansatte å nå sine mål.

Åpen og hyppig

Åpen og hyppig kommunikasjon er nødvendig for at team eller enkeltindivider skal fungere optimalt. På samme måte er det viktig for ledere å motta feedback for at de også skal gjøre en god jobb. Effektiv feedback har fordeler for både den som gir og mottar, i tillegg til hele organisasjonen. Feedback er en essensiell del av læring og på mange arbeidsplasser er det stor mangel på prestasjonsfeedback. Ved bruk av effektiv feedback vil den fungere som et betydelig lederverktøy som vil føre til atferdsendring.

Hva kan en ansatt gjøre for å få feedback?

 1. Spør direkte «Hvordan ligger jeg an/gjør jeg det?»
 2. Deretter spør «Hva kan jeg gjøre?»
 3. Ha mål for jobben som kan sammenliknes

Hva kan en leder gjøre for å få feedback?

Er en leder interessert i å få feedback fra sine ansatte, bør lederen spørre. Det kan være skremmende å spørre om feedback, nettopp fordi lederen ikke behøver å like hva de ansatte har å si. Det er viktig å vite hensikten med spørsmål før de stilles og spørre på en måte slik at de ansatte føler seg trygge til å svare ærlig og åpent.

Dett er hvordan Telia forbedret sitt resultat ved hjelp av umiddelbar og effektiv feedback.

 

Kilder

John Hattie and Helen Timperley: Review of Educational Research: The Power of Feedback

Full Circle Feedback: The Importance of Feedback

Daniels, A. C., & Daniels, J. E. (2006). Consequences that increase begavior: positive and negative reinforcers. In G. Snyder (Ed.), Performance management (Vol. 4). Atlanta, GA: Performance Management Publication.